top of page
Urla Anaokulu Oyun Bahcesi

Özel Urla Anaokulu olarak bizler;

 

Demokratik bir ortamda eğitim programımız ile çocuklarımızın kişilik özelliklerini, bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi, toplum kurallarını öğrenmeyi ve yerinde kullanabilmelerini sağlamayı,

Liderlik duygusunu ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi,

İlgi duydukları konulara kolayca konsantre oldukları gibi diğer konulara da konsantrasyon sağlamaları için motive etmeyi,

Meraklı aktif ve araştırmacı birer birey olmaları için yaratıcılık ve yeteneklerini desteklemeyi,

Doğa ve dünya ile bağlantılı olmalarını,

Evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz.

 

Hedeflerimize ulaşmak için okulumuzda uygulanan eğitim-öğretim programları ve aktiviteleri şunlardır:

 • Aktif öğrenme.

 • Problem çözmede değişik araç ve gereçleri kullanabilme.

 • Beyin fırtınası.

 • Fen ve doğa çalışmaları.

 • Verilen bir problem durumunu tanımlayabilme, çeşitli çözüm yolları önerme ve uygun olanı tercih ederek çözüm yollarını denemeyi destekleyici aktiviteler.

 • Mantıksal ardışıklığı oluşturma ve sonuçlarını anlama yeteneğini destekleyici aktiviteler.

 • Nesneleri eşleştirme, sınıflama, gruplayabilme, sıralayabilme.

 • Dikkati artırma.

 • Benlik algısını geliştirecek aktiviteler.

 • Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle bir çok durumda etkileşimde bulunmayı destekleyen aktiviteler.

 • Kendine güvenli ve bağımsız hareket etmeyi öğrenebilecekleri aktiviteler.

 • Farklılıklara saygılı olabilmeyi destekleyici aktiviteler.

 • El-ayak-göz koordinasyonunu sağlamayı, duygu ve düşüncelerini motor hareketler yoluyla ifade edebilmeyi destekleyici aktiviteler.

 • Koordineli ve ritmik hareket etme becerisini kazanmayı destekleyici aktiviteler.

 • Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfedebilmeyi destekleyici aktiviteler.

 • Sevmeyi, sevilmeyi, başkalarının hakkına saygı göstermeyi, kendi haklarını korumayı, insanlar arasında doğru ilişkiler kurmayı destekleyici aktiviteler.

Eşsiz konum, doğal ortam, kaliteli eğitim ve bol bol sevgi...

Özel Urla Anaokulu çocuklarımızın organik ve doğal gıdalarla beslendiği, doğa ile iç içe, özgürce ve güvenle oynayabilecekleri, kendilerine ait mink bahçelerde sebze, meyve ve çiçekler yetiştirebilecekleri, hayvanlarla da vakit geçirebilecekleri, doğayı doyasıya yaşayabilecekleri, şehrin gürültüsü ve kirliliğinden uzakta fakat konum olarak da şehrin merkezinde, eşsiz bir okuldur. Anaokulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlı olarak, okul öncesi eğitim alanında deneyimli özenle seçilmiş öğretmen kadrosu ile hizmet verir; 

3 – 6 yaş grubuna yönelik tam gün ve yarım gün eğitim yapar. Akademik takvim, güz ve bahar dönemi olarak ikiye ayrılmıştır.  Buna ek olarak, eğitim;  yaz okulunda  Temmuz ve Ağustos dönemlerinde de devam etmektedir.   Eğitim saatlerimiz 08.00 ile 17.30 arasındadır. İhtiyacı olan velilere önceden bilgi vermeleri koşuluyla , saat 7.30 ile 18.30 arasında yardımcı olunur.

bottom of page